Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2015

runtheworld
runtheworld
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
runtheworld
runtheworld
# 1 Jak kobieta nam się podoba, to wie że się nam podoba

Jak to kiedyś napisała pewna doświadczona pisarka: „Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno”.
I uwierz mi koteczku doskonale wiesz, kiedy facet dostaje pierdolca na twoim punkcie. Oczy ci wtedy bardziej błyszczą. Usta stają się bardziej czerwone. Cycki bardziej ci sterczą. Czujesz władzę.
On patrzy jak Bambi w smartfona, czekając jak odpiszesz. Leci do Sephory po perfumy, bo powiedziała, ze lubi.
Jeśli on nie reaguje to zwyczajnie nie ma na to ochoty. Jeśli nie odpisuje, to ma cię w dupie. Jeśli nie przedstawia cię znajomym, to nie traktuje cię poważnie albo się ciebie wstydzi.
I wiesz co jest najlepsze? W takiego faceta najbardziej się wkręcisz.
— Pokolenie ikea.
Reposted fromkatkad katkad viathatwasntadream thatwasntadream

April 04 2015

runtheworld
5297 a394 350
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viairmelin irmelin
runtheworld
0299 e7d5 350
| Wrocław, 1982
Reposted fromseverine severine viairmelin irmelin
runtheworld
#485
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viairmelin irmelin
runtheworld
runtheworld
8919 bee8 350
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
runtheworld
8550 c8ec 350
!
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
runtheworld
1305 ca69 350
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viairmelin irmelin
runtheworld

March 10 2015

runtheworld
runtheworld
runtheworld
8216 2436 350
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaweightless weightless

February 23 2015

runtheworld
3608 2f11 350
Reposted fromseverine severine viaRecklessKid RecklessKid

February 03 2015

runtheworld
Herbert / Poznań 
Reposted fromciarka ciarka viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 17 2015

0886 1763 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl