Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

runtheworld
0412 567c 350
runtheworld
0110 9c46 350
Reposted fromproof proof viajointskurwysyn jointskurwysyn
3741 8d94 350

itsallink:

More Sexy Tattoo Girls at
http://itsallink.tumblr.com

Reposted fromblutelf blutelf viajointskurwysyn jointskurwysyn
6239 4775 350

“when the sun goes down the light reflects off the glass and it looks like the buildings are on fire”

runtheworld
  Wyprzytulaj mnie  ...
Reposted fromIriss Iriss
runtheworld
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaIriss Iriss
1720 49e8 350
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaIriss Iriss
8997 98a0 350
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream

April 14 2015

runtheworld

iamprincessash:

I don’t even care how this happened

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viairmelin irmelin
runtheworld
runtheworld
runtheworld
3099 1018 350
Reposted fromparamaribo paramaribo viacountingme countingme
runtheworld
7107 25b4 350
15.
runtheworld
0307 3137 350
runtheworld
5395 ab0b 350

Lina Bo Bardi, 1957. (Painting by Modigliani)

Reposted frombackground background viaRecklessKid RecklessKid
runtheworld
7690 389f 350
Reposted fromtake-care take-care viajointskurwysyn jointskurwysyn
runtheworld
3399 1d63 350
runtheworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl